UV-Kammer

UV Kammer

Technische Daten

• 8 mal 11 Watt UV-C Lampen Wellenlägne: 253,7 nm (UVC)

oder

• 8 mal 11 Watt UV-A Lampen Wellenlägne: 350-400 nm (UVA)

 

Anwendung:

• Fotokatalyse

• UV-Degradation

• Oberflächen-Behandlung